Program

03 czerwca 2016

Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie o godz. 15.00

Podczas warsztatów planujemy poruszyć następujące zagadnienia metodyczne:

  1. Podstawowe badania układu krzepnięcia krwi - czas protrombinowy, APTT, czas trombinowy, fibrynogen, aktywność antytrombiny, układ białka C, dimer D, produkty degradacji fibrynogenu i fibryny (FDP). W tej części poświęcimy uwagę dostępnym metodom oznaczania w/w parametrów, omówimy różnice między nimi i przyczyny tych różnic. Zastanowimy się, czy metody służące oznaczaniu tych parametrów mogą zawsze być stosowane zamiennie, czy też może niosą różne informacje. Omówimy rolę w/w parametrów w monitorowaniu leczenia warfaryną, heparyną niefrakcjonowaną, heparyną drobnocząsteczkową, nowymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, a także ich znaczenie w diagnostyce różnych zaburzeń hemostazy.

  2. Metody oznaczania aktywności czynników krzepnięcia krwi - w tej części omówimy dostępne metody oznaczania stężenia i aktywności czynników. Przyjrzymy się testom korekcji i ich interpretacji. Pokażemy na przykładach, jakie problemy interpretacyjne mogą w takich testach spotkać diagności, i jak sobie z nimi poradzić. Omówimy wrodzone i nabyte, proste i złożone niedobory czynników krzepnięcia krwi.

  3. W części trzeciej dokonamy podsumowania i usystematyzowania wiedzy na przykładzie przypadków.