Program

14 listopada 2015

10:00-10:45 Rejestracja uczestników
10:45-11:00 Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka (Warszawa, Olsztyn, UWM)
mgr Barbara Pęksa (Lublin, PTDL), dr n. med. Elżbieta Puacz (Prezes KIDL)
prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz (Lublin, UM)
SESJA I  
11:00-12:20

„Stany naglące w chirurgii pacjentów leczonych lekami przeciwpłytkowymi
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka, prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

11:00-11:20 Małopłytkowość polekowa – mechanizmy i diagnostyka.
prof. dr hab. n. farm. Dariusz Sitkiewicz (Warszawa, WUM)
11:20-11.35 Zagrożenia krwotoczne związane z przyjmowaniem leków antyagregacyjnych.
Nagła operacja chirurgiczna.
dr n. med. Jerzy Ratajczak (Warszawa, COI)
11:35-11:45 Hemostatyki miejscowe o wysokiej adhezyjności u chorych z trombocytopatią polekową.
Nowe bierne hemostatyki.
prof. dr hab. n. med, Piotr Paluszkiewicz (Lublin, UM), mgr Barbara Pęksa (Lublin, PTDL)
dr n. med. Jerzy Ratajczak (Warszawa, COI)
11:45-11:55 Okołooperacyjne straty krwi podczas przeszczepienia wątroby a polimorfizm
receptorów krwinek płytkowych IaIIa i Ibα.
lek. med. Małgorzata Starczewska (Warszawa, WUM), dr n. med. Grzegorz Niewiński (Warszawa, WUM),
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kański (Warszawa, WUM)
11:55-12:15 Dyskusja
12:15-12:30

Przerwa kawowa

SESJA II  
12:30-13:45 „Stany naglące u chorych z wrodzonymi skazami krwotocznymi”
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska, prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz
12:30-12:50 Ryzyko wykrwawienia śródzabiegowego we wrodzonych skazach krwotocznych
i wartość testów diagnostycznych w przewidywaniu ciężkiego krwotoku.
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski (Łódź, UM)
12:50-13:00 Poród u chorej z ciężką hipoprokonwertynemią kontrolowany
tromboelastometrycznie.
prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska (Lublin, UM)
13:00-13:10 Ciąża i poród u chorej z chorobą von Willebranda.
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz (Szczecin, PUM)
13:10-13:20 Przypadek niezdiagnozowanej choroby von Willebranda
mgr Paweł Kozłowski (Warszawa, CSK WUM)
13:20-13:45 Dyskusja
13:45-14:30 Lunch
SESJA III  
14:30-15:45 Diagnostyka i postępowanie w nabytych nierozpoznanych osoczowych
skazach krwotocznych w okresie okołooperacyjnym

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski, prof. dr hab. n. farm. Dariusz Sitkiewicz
14:30-14:50 Ryzyko wykrwawienia śródzabiegowego we nabytych skazach krwotocznych
i wartość testów diagnostycznych w przewidywaniu ciężkiego krwotoku.
dr n. med. Andrzej Mital (Gdańsk, GUM)
14:50-15:05 Nabyte osoczowe skazy krwotoczne jako przyczyny niespodziewanych krwotoków
dr n. med. Ewa Stefańska-Windyga (Warszawa, IHIT)
15:05-15:15 Krwotok u chorej z nabytym zespołem von Willebranda
dr n. med. Andrzej Mital (Gdańsk, GUM)
15:15-15:25 Postępowanie „point of care” w nabytych zaburzeniach krzepnięcia krwi w oparciu o testy tromboelastometryczne.
lek. med. Barbara Nicińska, dr hab. n. med. Janusz Trzebicki (Warszawa, WUM)
15:25-15:45 Dyskusja
15:45-16:00 Przerwa kawowa
SESJA IV  
16:00-17:15 "Zaburzenia hemostazy w sepsie. Aspekty mikrobiologiczne."
Przewodniczacy: dr n. med. Elżbieta Puacz, dr hab. n. med. Janusz Trzebicki
16:00-16:20 Ryzyko powikłań krwotocznych w sepsie i ich przewidywanie. Rola testów diagnostycznych.
dr n. med. Małgorzata Lipińska-Gediga (Wrocław, UM)
16:20-16:30 Ostry brzuch u chorego z nabytą hemofilią A.
lek. med. Andrzej Hellman (Gdańsk, GUM)
16:30-16:40 Krwotok u chorego z ciężką sepsą.
dr n. med. Małgorzata Lipińska-Gediga (Wrocław, UM)
16:40-16:50 Septyczny tętniak rzekomy tętnicy trzustkowo-dwunastniczej
w przebiegu przewlekłego zaplenia trzustki.
prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz (Lublin, UM),
mgr Wioletta Gajosz (Lublin, COZL), lek. med. Marcin Kubiak (Lublin, COZL)
16:50-17:00 Dyskusja
17:00-17:20 Podsumowanie konferencji