Komitet naukowy

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz (Lublin)

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz (Szczecin)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski (Łódź)
prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska (Lublin)
prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka (Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków)
prof. dr hab. n. farm. Dariusz Sitkiewicz (Warszawa)
dr hab. n. med. Bogdan Solnica (Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej)
prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga (Warszawa)
dr hab. n. med. Janusz Trzebicki (Warszawa)
dr n. med. Małgorzata Lipińska-Gediga (Wrocław)
dr n. med. Andrzej Mital (Gdańsk)
dr n. med. Elżbieta Puacz (Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych)